Rave Mööbel kingib igale vähemalt 1000€ ostu sooritanule 100€ väärtuses Mustamäe Elamus Spa kinkekaardi.

Kampaania tingimused:

1. Kampaania korraldaja on Rave Mööbel OÜ, aadressiga Kangru tee 6, Vaela küla, Kiili vald (edaspidi kampaania Korraldaja)

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

3. Kampaania kestab perioodil 01.01.21 kuni 31.01.21.

4. Kampaania toimub kõigis kampaania Korraldaja Eesti kauplustes ja e-poes www.ravemoobel.ee.

5. Kampaania jooksul väljastatakse kõikidele kampaanias Osalejatele, kes on sooritanud ostu vähemalt 1000€ väärtuses, 100€ väärtuses Mustamäe Elamus Spa kinkekaart.

6.  Igale kampaanias Osalejale väljastatakse 1 kinkekaart. Ostude puhul, millel tasumisele kuuluv summa on 2000€ ja/või suurem, mitut kinkekaarti ei väljastata.

7. Kinkekaardid väljastatakse kaupluses ostu sooritanud kampaania Osalejale koheselt peale tellimuse/ostu teostamist ja/või esmase sissemakse tasumist. E-poest ostu sooritanule saadetakse kinkekaart tellimuses märgitud aadressile.

8. Kinkekaarti on võimalik kasutada kinkekaardil märgitud perioodi jooksul.

9. Kinkekaarti ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu tootega.

10. Kinkekaarte tagasi ei võeta ega osteta.

11. Kui kampaanias Osaleja, kellele on väljastatud kinkekaart, otsustab tellimusest hilisemalt loobuda, siis on kampaania Korraldajal õigus Osalejalt küsida kinkekaardi väärtuses kompensatsiooni.

12. Kampaanias Osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias Osaleja kinkekaardi kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13. Kampaania Korraldajal on õigus kampaania perioodi pikendada.

14. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaania Osalejale üle antud kinkekaardi kadumise või kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania Korraldaja kampaania Osalejale üle antud kinkekaardi kasutamisest kolmandale isikule tekitatud kahjude eest.


15. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel.

16. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata meilile epood@ravemoobel.ee. Avaldus vaadatakse läbi ja vastatakse 7 päeva jooksul. 


SUUNDU OSTMA!